Darbo užmokestis

Paskeblta: 2018-03-15 Atnaujinta: 2022-02-22

Informacija apie etatų, darbuotojų skaičių ir jų darbo užmokestį 2021 m. 

Rodikliai

Etatų skaičius

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesio bruto

darbo užmokestis eurais 

Direktorius pavaduotojas bendriems reikalams

1

1

1363

Specialistė

 

1

1

1227

Treneris

5,47

9

1012

Vairuotojas

1

1

876

Valytoja

2

2

642

Darbininkas

1,5

1

642